specjalista chorób psów i kotów; Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w roku 2003 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po studiach podjął pracę w jednej z chorzowskich praktyk weterynaryjnych gdzie przepracował czternaście lat aż do 2017 roku.
Zajmuje się chorobami wewnętrznymi psów i kotów, anestezjologią i diagnostyką laboratoryjną. Rozwija swoje zainteresowania w dziedzinie kardiologii i intensywnej terapii, endokrynologii i neurologii. W 2012 roku ukończył Podyplomowe Studia Specjalizacyjnych z zakresu Chorób Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu oraz zdał państwowy egzamin specjalizacyjny w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach uzyskując tym samym tytuł "Specjalista chorób psów i kotów"